1.Amaç ve Kapsam

İşbu gizlilik politikası; İGA Havalimanı İşletmesi Anonim Şirketi’ne (“Şirket veya Tarafımız”) ait bulunan https://flyista.com/ internet sitesine erişim sağlayan kullanıcıların (“Kullanıcı”) bu siteyi ziyaretleri esnasında verilerinin, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’ne (“GDPR”), Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması, şirketimizin veri korumaya yönelik politikasının açıklanması amacıyla hazırlanmıştır.

2.İnternet Sitemizde İşlenen Veriler ve Kullanım Amaçlarımız

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından tarayıcınızın gönderdiği bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu veriler, tarayıcınızın türü ve sürümü, dil tercihleriniz, internet sitemizde gezindiğiniz sayfaları ve geçirmiş olduğunuz süreyi, internet sitemizde aradığınız bilgileri, internet sitemize erişim tarih ve saatiniz şeklindeki bilgileri içermektedir. Bu veriler istatistiki veriler olup kişisel verilerinizi içermemekte, sitemizin kullanımını ve kullanıcı tercihlerini geliştirmek amacıyla toplanmaktadır.

2.1. İnternet Sitemizde İşlenen Kişisel Veriler

Tarafımız ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü şekilde GDPR’ın 5’inci ve KVKK’nın 4’üncü maddesindeki ilkelere bağlı olarak işlenebilecektir.

İnternet sitemizin çalışması sırasında toplanan kişisel veriler ise sizin internet sitesini kullanırken internet sitemizdeki hangi seçenekleri kullandığınıza göre değişiklik gösterebilmektedir. İnternet sitemizde işlenen kişisel verilere ilişkin detaylı bilgi almak için … linkini tıklayarak Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

 • Kimlik bilgisi; internet sitemizde üye hesabı oluştururken tarafımızla paylaşılan ad, soyad bilgisi, kendi hikayeni paylaş bölümünde form doldurulurken alınan ad, soyad bilgisi, tarafımızla iletişime geçilmesi halinde formda doldurulan ad, soyad bilgisi) 
 • İletişim bilgisi; internet sitesinde üye hesap oluştururken alınan iletişim bilgisi, e-bülten gibi ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanmak için başvurduğunuz sırada sağlamış olduğunuz e-posta adresi, tarafımızla iletişime geçmek istemeniz halinde sağlamış olduğunuz e-posta adresi
 • https://flyista.com/iletisim seçeneği kullanılarak tarafımızla iletişime geçmeniz halinde ise isim, soy isim ve email adresiniz açık rıza vermeniz halinde işlenmektedir.
 • https://flyista.com linki üzerinden e-bülten alma seçeneğini kullanmanız halinde tarafımızla paylaştığınız e-postanız e-bülten göndermek amacıyla kaydedilmektedir.
 • Lokasyon verisi;  kullanmış olduğunuz tarayıcıya izin vermeniz halinde tarayıcı tarafından toplanan konum bilgisidir. Bu bilgi internet sitemizde saat gösterilen ekranlarda, kullanıcının saat dilimine göre kullanıcıya saat ve hava durumu gösterimi için kullanılmaktadır.
 • İşlem güvenliği bilgisi; IP ve MAC adresi izleme kayıtları  
 • Hukuki işlem; adli ve idari mercilerden talep edilen bilgi ya da kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için işlenen veriler vb.
 • İstek, talep, şikâyet bilgisi; internet sitesi kullanıcılarına yönelik hizmetlerimizle ilgili tarafımıza yapılan talep ve şikayetler kapsamında toplanan bilgiler ve kayıtlar 
 • Görsel ve işitsel veri; “Senin Hikayen” bölümünde tarafımıza iletmiş olduğunuz fotoğraflar, görsel veya işitsel dökümanlar
 • İnternet sitemizin "Senin Hikayen” “https://flyista.com/yourstory” bölümünde bizimle kendi hikayelerinizi paylaşma seçeneğini kullanılmanız halinde; kişisel verileriniz olan adınız, soyadınız, isteğe bağlı olarak hikayenize ilişkin fotoğrafınız, gezi yazınız, gezi ile ilgili dokümanınız yalnızca açık rıza vermeniz halinde işlenmektedir. Bu paylaşımınız editörler tarafından kontrol edildikten sonra paylaşımınızın internet sitesinde yayınlanmasına onay verilmektedir. Tarafınızca internet sitemizde yayınlanan aleni olarak yayınlanan bu paylaşımlar internet sitesi kullanıcıları tarafından başkaca sosyal medya platformlarında paylaşılabilmektedir. Bu paylaşımlar sırasında ilgili servisler Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest  (“servis sağlayıcılar”) isimli sosyal medya siteleri tarafından sağlanır. Bu tür diğer kaynakların veya üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından doğan sorumluluk tarafımıza ait değildir. Bu nedenle kişisel verileri işleyebilecek her bir kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı tavsiye ederiz.

Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentileri ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ABD tarafından işletilmektedir. Twitter butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Pinterest, Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, ABD tarafından işletilmektedir. Pinterst butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:https://policy.pinterest.com/tr/privacy-policy

Instagram, Facebook, Inc., ATTN: Privacy Operations 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 ABD tarafından işletilmektedir. İnstagram butonları ve görünümlerini gözden geçirmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:https://help.instagram.com/155833707900388

İnternet sitemizde özel nitelikli kişisel veriler toplanmamakta ve işlenmemektedir.

İnternet sitemizde 16 yaş altı çocukların kişisel verileri toplanmamakta ve işlenmemektedir.

2.2. Çerezler

İnternet sitemizde kullanılan çerezler, internet tarayıcılarına erişim sağladığınız cihazlarınız aracılığıyla verilerinizi otomatik olarak toplamaktadır. Çerezler; internet sitemizin kullanımını kolaylaştırmak, kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek, site verimini ve işlevselliğini artırmak, sitenin kullanımına ilişkin bilgi sahibi olmak, internet sitesi üzerinde güncellemeler yapabilmek, site özelliklerini kullanıcı tercihlerine göre geliştirmek ve kişiselleştirmek, ziyaretçilerin ve şirketin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak gibi internet sitesinin kolay ve kaliteli kullanımının sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler kullanıcı tarafından istenildiği zaman silinebilmekte veya çerez kullanımı engellenebilmektedir.

İnternet sitemizdeki çerez kullanımına ilişkin Çerez Politikamızı … tıklayarak inceleyebilirsiniz.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz,

• Şirket tarafından sunulan ek hizmetlerden faydalandırılabilmeniz,
• İnternet sitemizde saat gösterilen ekranlarda, kullanıcının saat dilimine göre kullanıcıya saat ve hava durumu gösterimi için,
• İnternet sayfasında kullanıcıların kendi talebi ile içerik üretebilmesi,
• Şirket’in yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• İleride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
• Veri sahibinin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarının korunması ve kullanılması,
• Veri sahibinin tarafımızla talep, istek ve şikayetlerini paylaşabilmesi ve şikayetlerle ilgili gereken adımların atılması,

amaçlarıyla GDPR 5’inci, 6’ıncı ve KVKK’nın 4’üncü ve 5’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak işlenecektir. Kişisel verileriniz bu spesifik amaçlar dışında hiçbir amaçla işlenmeyecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz;
• Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi veya Şirket’e ait hakların tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla yetkili r esmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
• Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla yargı makamlarına,
ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve GDPR’ın 44’üncü, 45’inci 46’ıncı, 48’inci, 49’uncu maddelerinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

5. Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından cihazınızın tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi türü ve sürümü, dil tercihleri gibi tarayıcınızın gönderdiği kişisel veri niteliğinde olmayan bilgiler otomatik yöntemlerle kaydedilir. Bu veriler, tarayıcınızı kapatmanız halinde silinmektedir.

5.1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitemizi açtığınızda, sunucularımız tarafından cihazınızın IP adresi ve Mac bilgisi otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. İnternet sitemizi ziyaret eden kullanıcıların IP bilgileri ve MAC adresleri 5651 Sayılı Yasa gereği toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz yalnızca KVKK veya GDPR’da öngörülen kişisel veri işleme şartlarından en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz otomatik yöntemler ile internet sitesini ziyaretiniz sırasında IP bilgilerinizin ve MAC adreslerinizin kaydedilmesi, internet sitemizde yer alan formları doldurulmanız ve lokasyon verileriniz ise tarayıcınız üzerinden izin vermeniz halinde tarayıcınız vasıtasıyla elde edilmektedir.

Sitemizde toplanan diğer tüm kişisel veriler ise açık rıza şartına bağlı olarak GDPR’ın 6’ıncı maddesinin 1. fıkrasında ve KVKK’nın 5. maddesinin 1’inci fıkrası, ikinci fıkrasının a, ç ve f bentlerinde belirtilen hukuki sebeplerle ve işbu Aydınlatma Metni’nin 3’üncü maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olarak toplanmaktadır.

6.Eklentilerinin Kullanımı

İnternet sitemiz, tarafımıza ait olmayan veya tarafımızca kontrol edilmeyen bazı kaynaklara ilişkin eklenti veya bağlantılar içermektedir. İnternet sitemizde yer alan eklenti veya bağlantılar Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Spotify uygulamalarının kullanımına yöneliktir.

Bu tür eklentiler veya bağlantılara ilişkin üçüncü şahısların gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı belirtir, işbu nedenle internet sitemizden ayrılırken ve eklenti veya bağlantıları kullanırken dikkatli olmanızı tavsiye eder ve kişisel verilerinizi işleyebilecek olan her bir kaynağın gizlilik bildirimlerini okumanızı öneririz.

Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, eklentilerine ilişkin işbu politikanın 2.1’inci maddesinde açıklamalara yer verilmiştir. Spotify eklentisine ilişkin açıklamaları ise aşağıda bulabilirsiniz.

6.1. Spotify Kullanımı

İnternet sitemizdeki Spotify Uygulaması eklentisi, siteyi ziyaretiniz sırasında müzik dinlemeniz için düzenlenmiştir. Siteyi kullanırken aynı zamanda müzik dinlemek istemeniz halinde internet sitemiz içerisinden Spotify uygulamasına erişim sağlayabilirsiniz. İnternet sitemize girdiğinizde otomatik olarak Spotify’ın sunucularıyla bağlantı kurulmamakta olup yalnızca eklentiyi etkinleştirmeniz halinde bağlantı sağlanmaktadır. Spotify ile bağlantı sonrasında ilgili servis sağlayıcı tarafından doğrudan tarayıcınıza uygulamaya ilişkin bilgiler aktarılmakta ve bu sayede uygulamaya ilişkin veriler ekranınızda görüntülenmektedir. Spotify tarafından yayınlanan gizlilik politikasına https://www.spotify.com/tr/legal/privacy-policy/ linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

7. Kişisel Verilerinizin Saklanması ve İmha

İnternet sitemizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren tüm amaçların ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
• Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
• Veri sahibinin, GDPR’ın 15,16,17,18,19,20,21’inci maddeleri ve KVKK’nın 11’inci maddesinde belirtilen haklarını kullanarak kişisel verilerinin imha edilmesini talep etmesi ve yapılan başvurunun tarafımızca kabul edilmesi,
• Veri sahibi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile yapılan başvurunun tarafımızca reddedilmesi veya GDPR’da ve KVVK’da öngörülen süre içinde cevap verilmemesi hallerinde; veri sahibinin, Kurul’a veya veri sahibi GDPR’a tabi ise bulunduğu yerdeki denetim makamına şikâyette bulunması halinde bu talebinin Kurul veya denetim makamı tarafından uygun bulunması,
• Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

halinde imha edilir.

8. Veri Güvenliği

İnternet sitemizde işlenen kişisel verileriniz güvenli bir şekilde saklanmakta, yetkisiz veya yasa dışı işlemeye, kazara kayba, imhaya veya tahribe karşı verilerinizin korunması için uygun tedbirler alınmaktadır.

9. Veri Sahibinin Hakları

İnternet sitemizde kişisel verileri işlenen her veri sahibi kendi kişisel verisinin kaderini tayin etme, kişisel verilerini yönetme hakkına sahiptir. Bu kapsamda kullanıcılar kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin vermiş oldukları rızayı istedikleri zaman geri alabilmektedirler.  Kişisel verilerinizin işlenmesine rıza vermemeniz veya rızanızı geri almanız halinde internet sitemizi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak tarafımızla iletişime geçme, kendi hikayeni oluşturma, e-bülten gibi ek hizmetlerden faydalanamazsınız.

Tarafımızla paylaştığınız kişisel verileri, içerikleri kendiniz silemez, değiştiremez veya kaldıramazsınız ancak bu işlemlerin yapılmasını her zaman tarafımızdan talep edebilirsiniz.

Eğer KVKK’ ya tabi iseniz KVKK’nın 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz,
 • Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
 • İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz,
 • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

KVKK’nın 11. maddesinde düzenlenen haklarınızı kullanmak amacıyla, ……… mail adresi üzerinden ve “Tayakadın Mahallesi, Terminal Cadde, No: 1/1 Arnavutköy/İSTANBUL” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

Eğer GDPR’a tabi iseniz (AB veya İzlanda, Lichtenstein, Norveç Vatandaşı, KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen ve yukarıda da yer verilen haklara sahip olmanın yanı sıra GDPR gereği,

 • Saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep edebilir(Veri sahibi tarafından talep edilen diğer nüshalar açısından, idari masraflara dayalı olarak makul bir ücret talep edebilir. Veri sahibinin talebi elektronik yollarla yapması halinde ve veri sahibi tarafından aksi talep edilmedikçe, bilgiler yaygın kullanılan bir elektronik yolla sağlanır.),
 • Kişisel verilerinizi yapılandırılmış, makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve bizden bu verileri başka bir veri sorumlusuna taşımamızı/aktarmamızı isteyebilir, 
 • GDPR’ın 18. maddesinde yer verilen koşulların oluşması halinde işleme faaliyetinin kısıtlanmasını talep edebilir,
 • Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz edebilir (özellikle, verileri sözleşmeden doğan veya başka bir yasal gereksinimi karşılamak için işlememiz gerekmediğinde veya verileri doğrudan pazarlama amacıyla kullanmamız söz konusu olur ise),
 • Çözülmemiş endişeleriniz varsa, yaşadığınız, çalıştığınız veya bir ihlalin meydana geldiğini düşündüğünüz yerdeki veri koruma otoritesi başta olmak üzere bir veri koruma otoritesine şikâyette bulunabilirsiniz.

 

Bazı durumlarda işbu haklarınızın GDPR uyarınca sınırlandırılabileceğini belirtmek isteriz. Talebinizin yerine getirilmesi başka bir kişi hakkındaki kişisel verileri ifşa edecekse, kendi haklarımız da dahil olmak üzere üçüncü bir tarafın haklarını ihlal edecekse veya kanunen zorunlu meşru menfaatleri korumak veya muhafaza etmek için işlenmesini gerekli kıldığı verilerinizin bizim tarafımızdan silinmesini isterseniz GDPR uyarınca bu haklarınız sınırlandırılabilecektir. İlgili muafiyetlere GDPR'da yer verilmiştir. Yaptığınız herhangi bir talebe yanıt verirken hakkınızın sınırlandırılması gerekirse size ilgili muafiyet veya muafiyetler hakkında bilgi verilecektir.

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap verilecektir. Veri sahiplerinin başvuruları tarafımızca kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde GDPR’ın 12. maddesine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, ……… mail adresi üzerinden ve “Tayakadın Mahallesi, Terminal Cadde, No: 1/1 Arnavutköy/İSTANBUL” adresinden Şirketimize başvurabilirsiniz.

10. Gizlilik Politikasının Güncellenmesi

İşbu politikanın güncellenmesi halinde yine işbu … link, üzerinden internet sitemizde güncel politika yayınlanarak kullanıcılar haberdar edilecektir.