FLYISTA YASAL KOŞULLARI

İşbu Yasal Koşullar (“YasalKoşullar”), sizlerin “http://flyista.com” sitesini (“Web Sitesi”) kullanımınızın idaresine ilişkindir(bundan böyle sizifadesi, “Müşteri” olarak anılacaktır).Müşteri’nin, Web Sitesi’ni kullanabilmesi için Web Sitesi’ne kaydolması gerekmez. Bununla birlikte Müşteri’nin, düzenli aralıklarla bülten almak amacıyla Web Sitesi’ne kaydolarak üye olması mümkündür. Web Sitesi’ne üye olması halinde Müşteri, Web Sitesi’nin Müşteri’yi tanımlamak amacıyla, iş burada ve Çerezler Politikası ile Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere, her türlü bilgiye (“Kişisel Veriler”) erişimini ve bunları kullanım hakkını kabul ve teyiteder. Şüpheye mahal vermemek adına, Web Sitesi’ne üye olmaması durumunda dahi Müşteri, Web Sitesi’ni kullanmak suretiyle işbu Yasal Koşullar’ı hali hazırda okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

Müşteri, iş burada belirtilen koşullardan herhangi birini kabul etmediği takdirde, Web Sitesi’ni kullanmayacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına Müşteri, Web Sitesi’ni kullanımının ve kendi Kişisel Verileri’ni paylaşmasının buradaki hükümleri kabul ettiği ve onayladığı anlamına geleceğini peşinen kabul ve beyan eder

Web Sitesi, burada öngörülen koşulları Müşteri’ye bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi’nde yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer. Müşteri, işbu Yasal Koşullar’ın son ve güncel sürümlerini takibinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Web Sitesi’ni ziyaret ettiği her zaman işbu sayfayı da ziyaret edeceğini beyan ve taahhüt etmekte olup; işbu Yasal Koşullar’ın güncel sürümünü peşinen kabul ve teyit eder.

1. Web Sitesi’nin Amacı ve Kapsamı

Web Sitesi, seyahat ile ilgili bilgi ve içerik yaratmak ve anılan içeriği Web Sitesi’nde yayınlamak amacıyla tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

1. Web Sitesi’nin Amacı ve Kapsamı

İşbu Yasal Koşullar, Müşteri’nin ve Web Sitesi’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla tanzim edilmiştir.

3. Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri

4. Web Sitesi’nin Hak ve Yükümlülükleri

5. Uygulanacak Hukuk

İşbu Yasal Koşullar ile bu Yasal Koşullar’dan doğan veya Yasal Koşullar ile bağlantılı tüm yükümlülükler, Türk Hukuku’na tabi olacak ve kanunlar ihtilafı kuralları hariç, Türk Hukuku’na göre uygulanıp yorumlanacaktır

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Yasal Koşullar’ın hükümleri ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlık, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.

7. Delil Yasal Koşullarsi

Müşteri, işbu Yasal Koşullar’dan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü bakımından Web Sitesi’nin tüm elektronik ve fiziksel belgelerinin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi tahtında geçerli, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin delil Yasal Koşullarsi niteliği taşıdığını kabul eder.

8. Muhtelif Hükümler

9. Vergi ve Sair Masraflar

10. Yürürlük